X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
TRY

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Hemen Site Lazım Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

 1. www.hemensitelazim.com adresinde herhangi bir işlem gerçekleştiren kullanıcılar, Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesini Okumuş ve Onaylamış Sayılırlar.
 2. Hemen Site Lazım, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, "Gizlilik Politikası" ile belirlenen amaçlar dışında, üçüncü kişilerle paylaşmaz.
 3. Sisteme kayıt oluken doğru bilgilerin girilmesi, hizmetinizi sorunsuz kullanabilmeniz için önemlidir. Özellikle alan adı alınırken hatalı girilen bilgiler, alan adının kullanılamamasına ve kaybedilmesine yol açacaktır.
 4. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermektedir
 5. Hemen Site Lazım, müşterilerinin Kişisel Verilerini derleyip kendi reklamları amacıyla bile kullanmayı uygun görmez ve sistemsel duyurular ve ödeme bildirimleri dışında müşterilerini gereksiz yere rahatsız etmez.
 6. Hemen Site Lazım, müşterilerinin Kişisel Bilgilerini aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen durumlar haricinde de, herhangi bir şirket veya üçüncükişilerle paylaşmaz.
  A.) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
  B.) Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 7. Hemen Site Lazım, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 8. Hemen Site Lazım'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Hemen Site Lazım'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 9. Hemen Site Lazım, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Cookies /Çerez) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının internet tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesini veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
 10. Hemen Site Lazım, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi'nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Hemen Site Lazım'ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Top